Üstün Yetenekli Çocukların Aileleri İle İlgili Bir Araştırma*

 

“Parental Support and Development for the Parents of Gifted and Talented Pupils”(PACT:GT) (Üstün yetenekli çocukların velilerinin desteklenmesi ve geliştirilmesi) Projesi kapsamında yapılan (01 /09/2008 – 30 Haziran 2010 ) İngiltere, Avusturya ve Türkiye’deki seminerler sonucunda ulaşılan temel sonuçlar ve bu sonuçlara bağlı öneriler şunlardır;

SONUÇLAR

 • İngiltere ve Avusturya’da Evde eğitim imkanı vardır.
 • Üstün yetenekli çocuk için tam zamanlı okul Avusturya’da, devlet destekli en büyük teşkilat Türkiye’de okullarda zenginleştirme eğitimi de en kapsamlı İngiltere’de mevcuttur.
 • İngiltere ve Avusturya’daki üstün yetenekli çocukların en büyük problemi uyum problemiyken bizim öğrencilerimizin böyle bir sorunu bulunmamaktadır.
 • Avrupa’da üstün yeteneklilik sadece IQ testleriyle değil akademik başarıyla da tanılanmaktadır.
 • Devlet tarafından tanılama sadece ülkemizde mevcuttur. İngiltere ve Avusturya da psikologlar tarafından yapılan tanımlanma üstün yeteneklilik eğitimi ve desteği alabilmek için yeterlidir.
 • Üç ülke velileri de üstün yetenekli çocukların karakterlerinin büyük ölçüde birbirine benzer olduğunun farkına varmıştır.
 • Veliler çocuklarının durumlarının daha fazla farkına varmıştır ve daha fazla duyarlı olma bilincine ulaşmışlardır. Üstün yetenekli öğrencilerin eğitimi kadar velilerin eğitimlerinin de önemli olduğu bilinci uyanmıştır.
 • Üstün yetenekli çocuklarda erken konuşma, erken yürüme erken okuma, gibi özellikler her ülke çocuklarında da gözlenmektedir.
 • İngiltere’de üstün yetenekli öğrencilerin eğitimi okullarındaki zenginleştirme sınıfları, diğer kurumları yaptığı hafta sonu, ve sömestri zamanlarında yapılan kamplarla sürdürülmektedir. Avusturya’da ise tam zamanlı okullarda eğitimleri devam etmektedir. Ülkemizde ise çoğunlukla ders dışı zamanlarda eğitim veren Bilim ve Sanat Merkezlerinde yetenekleriyle ilgili eğitimlerine devam etmektedirler.
 • İngiltere’de veli derneğinin yanında üstün yeteneklilerin eğitimi için müfredat geliştiren öğretmen yetiştiren ulusal düzeyde National Association for Curriculum Enrichment) NACE http://www.nace.co.uk/ sivil toplum örgütü mevcuttur. Müfredat geliştirme işini Avusturya’da özbf Türkiye’de ise MEB tarafından yapılmaktadır.
 • İngiltere ve Avusturya’da boşanma oranları %50’iken karşın Türkiye’de bu oranın %2’nin de altındadır.
 • Türkiye’de aile olabilmek için nikah yeterliyken, İngiltere ve Avusturya’da kan bağı insanları aile yapmaktadır.
 • Çocuklara evde yaratıcı ortamlar hazırlamak için geniş mekanlara ve onların ilgisini uyandıracak çok çeşitli materyallere ihtiyaç bulunmaktadır.
 • Yabancı dil öğrenimi bilişsel zekayı geliştirmektedir. Bu yüzden çocuklara küçük yaşlardan itibaren yabancı dil eğitimi verilmelidir.
 • Çocuğunuzun ilgi alanını öğrenebilmek için onunla uzun süreli vakit geçirmeye ve değişik aktiviteler yapmaya ihtiyaç vardır.
 • Ailede bir çocuk üstün yetenekli olarak tanımlanmışsa diğer kardeşlerde de üstün yeteneklilik bulunma ihtimali yüksektir.
 • Ailenin küçük çocukları kendilerinden büyük kardeşlerinin kendilerini ispatladığı alan ile ilgili olarak kendini kapatıp başka alanlara yönelebilmektedir.
 • Üstün yetenekli öğrencilerin kardeşlik algıları diğer çocuklara göre daha negatiftir.

ÖNERİLER

 • Üstün yetenekli öğrencilerin velileri mutlaka üstün yetenekli çocuklar ile ilgili eğitilmelidir.
 • Üstün yetenekli öğrencilerin eğitiminde veliler mutlaka aktif şekilde yer almalıdır. Veliler çocuklarının üstün yeteneklilik ile ilgili eğitim aldığı merkezlerle iletişimlerini daha da güçlendirmelidir.
 • Veliler sivil toplum örgütleri oluşturarak üstün yeteneklilerin eğitimi için kamuoyu oluşturulmasında bakanlığın ilgili birimlerine yardımcı olmalıdır.
 • Üstün yetenekli bireylerin ve velilerinin eğitimleri, eğitim materyallerinin paylaşılması açısından Ülkeler arasında işbirliği ve koordinasyonlar artırılmalıdır.
 • Üstün yetenekli öğrencilerin velileriyle ve aile fertleriyle aralarında var olan iletişim bağlarını daha da güçlendirebilmeleri açısından aile kampları düzenlenmelidir.
 • Kültürler arası işbirliğini artırmak için kurumlar arasında yaz kampları düzenlenmelidir.
 • Kurumlar arasındaki işbirliğini artırmak için kısa süreli öğrenci değişimleri yapılmalıdır.
 • Kurumlar arasındaki işbirliğinin artırılabilmesi için Üstün yeteneklilerin eğitimi konusunda uzman personellerin ülkeler arasında en az 1 sömestrlik değişimleri yapılmalıdır.
 • Üstün yetenekli öğrencilerin devam ettiği okulları da ders atlama, sınıf atlama ve okulunu erken bitirip bir üst öğrenime erken başlamayla ilgili düzenlemeler yapılmalıdır.
 • Üstün yetenekli öğrencilerin eğitimi için Türkiye’de; okullarda zenginleştirme sınıfları, ve tam zamanlı okullar İngiltere’de Tam zamanlı okullar Avusturya’da ise zenginleştirme sınıfları ve ders dışı zamanlarda etkinlik yapan etkinlik yapan merkezlerin varlığı sağlanmalıdır.
 • Üstün yeteneklilerin eğitimiyle ilgilenen kuruluşlar mutlaka üstün yeteneklilerin eğitimiyle alakalı yaz kampları, hafta sonu kampları vb. etkinlikler düzenlemelidir.
 • Üstün yetenekli çocukların kardeş ilişkilerini kuvvetlendirebilmek için aile kampları düzenlenmelidir.

 

*Kaynak: 2008-1-TR1-GRU06-01549-1 Referans Numaralı Ankara Bilim ve Sanat Merkezi AB GRUNDTVİG Programı Hibe Desteğiyle Yapılan PACT: GT Projesi Sonuç Bildirgesidir.

26 Paylaşımlar
Share

You may also like...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir