Makaleler

İAÜ Eğitim Fakültesi Dergisi, Yıl 3 Sayı 1 – 2017 (83-97)
Türkiye’de Özel/Üstün Yetenekli Öğrenciler İçin Destek Eğitim Odası Uygulaması: Sorunlar ve Öneriler
Batuhan NAR
Hasan Said TORTOP

Makale Linki: https://efd.aydin.edu.tr/wp-content/uploads/2020/03/efd_v3i01005.pdf

***

Üstün Zekâlılar Eğitimi ve Yaratıcılık Dergisi, Yıl 4 Sayı 1, 1-24 © ÜZEYAD – 2017
Üstün/Özel Yetenekli Öğrencilere Yönelik Destek Eğitim Odası Uygulaması: Sınıf Öğretmenlerinin Öz Yeterlikleri ve Görüşleri
Batuhan NAR
Hasan Said TORTOP

Makale Linki: https://docplayer.biz.tr/53595755-Ustun-ozel-yetenekli-ogrencilere-yonelik-destek-egitim-odasi-uygulamasi-sinif-ogretmenlerinin-oz-yeterlikleri-ve-gorusleri-1.html

***

1. Uluslararası Eğitimde Yeni Arayışlar Kongresi, (482-485) – 2018
Türkiye’de Özel Yetenekli Öğrencilerin Eğitiminde Bir Model: Destek Eğitim Odaları, Sorunlar ve Öneriler
Batuhan NAR
Hasan Said TORTOP

Makale Linki: https://toad.halileksi.net/sites/default/files/pdf/affetme-karari-olcegi-toad.pdf

0 Paylaşımlar