2018 Yılı Dünya Sıralamalarında Türk Üniversitelerinin Durumu (URAP)

URAP (University Ranking by Academic Performance ) Araştırma Laboratuvarı 2009 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi Enformatik Enstitüsü bünyesinde kurulmuştur.

URAP; kar amacı gütmeyen, Türkiye ve dünya üniversite sıralamalarını yapmayı toplumsal hizmet olarak gören bir kurumdur.

URAP Laboratuvarı’nda görev alan ekip üyeleridiğer çalışmalarının yanı sıra, üniversite sıralama çalışmalarına gönüllü olarak katkı yapmaktadır.

URAP’ın amacı yükseköğretim kurumlarını akademik başarıları doğrultusunda değerlendirebilmek için bilimsel metotlar geliştirmek ve yapılan çalışmaların sonuçlarını kamuoyu ile paylaşmaktır. Son yıllarda, dünya üniversite sıralamalarına gösterilen ilgi giderek artmaktadır.

Bilindiği gibi üniversitelerin akademik başarılarıuluslararası saygınlıklarınıönemli ölçüde etkiler. Üniversite adayları, velileri, basın kuruluşları ile ülke yöneticileri dünyasıralamalarını yakından izlemektedir.

URAP Laboratuvarı, 2010’dan bu yana her yıl Türkiye ve Dünya üniversite sıralamaları yapmaktadır. Sıralamalar yapılırken, veri tabanlarındaki gelişmelerve üniversitelerimizden gelen öneriler değerlendirilmekte ve gerektiğinde bazı yeniliklere yer verilmektedir.

2018 yılı dünya sıralamalarında Türk üniversitelerinin durumu:

Tablo1’de görüleceği gibi 2018 yılı dünya genel sıralamalarından en az birinde ilk 500’e girebilen 9 üniversitemiz vardır. Bu üniversitelerden ODTÜ 4 sıralamada (Webometrics, US NEWS, RUR veQS); Boğaziçi Ü. 3 sıralamada (US NEWS,RUR ve QS); Koç Ü. 3 sıralamada (THE, RUR ve QS); Sabancı Ü. 3 sıralamada (THE, RUR ve QS); İTÜ 2 sıralamada (US News ve RUR); İstanbul Ü. 2 sıralamada (CWTS ve ARWU); Hacettepe Ü. 2 sıralamada (CWTS ve RUR); İ.D. Bilkent Ü. 2 sıralamada (RUR ve QS); TOBB-ETÜ 1 sıralamada (RUR) ilk 500’e girmişlerdir.

Kaynak: http://tr.urapcenter.org/2018/2018-YILINDA-%C3%9CN%C4%B0VERS%C4%B0TELER%C4%B0M%C4%B0Z%C4%B0N-11-D%C3%9CNYA-GENEL-SIRALAMASINDAK%C4%B0-DURUMU-26%20%C5%9EUBAT-2019.pdf

0 Paylaşımlar
Share

You may also like...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir